Donează 2%

2procente

Nu te costă nimic! Potrivit Codului fiscal ai dreptul să-ți direcționezi banii, pe care oricum îi plătești statului, pentru susținerea baschetului juvenil. Tot ceea ce trebuie sa faci este completezi Formularul 230 sau Declarația 200.

Potrivit site-ului oficial al Agenției Naționale de Administrație Fiscală, Formularul 230 se completează de către contribuabilii care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private și solicită restituirea acestora;
b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizațiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult
c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completează de mana, în doua exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Pasul 1

  • Dacă ești salariat, completează formularul 230 în 2 exemplare;
  • Dacă ești persoana fizică autorizată sau ai avut în anul precedent venituri din alte surse decât cele salariala (drepturi de autor, chirii, venituri din comisioane etc), completează datele noastre, la rubrica 2% în declarația 200, pe care oricum ai obligația să o depui la Administrația Financiară.

Pasul 2

Depune formularul la Administrația financiara de domiciliu până la data de 15 mai alături de copia după fișa fiscală. Sau poti trimite prin posta cu confirmare de primire.


Date de identificare:

Asociația Club Sportiv Artesania
Cod de identitate fiscală:
Cont bancar:

Descarcă documentele:

Pentru vizualizarea și tipărirea corectă a formularelor fiscale vă recomandăm utilizarea cititorului de format pdf Adobe Acrobat Reader.

Get_Adobe_Acrobat_Reader_DC_web_button_158x39.fw